-7%

Hạt dinh dưỡng

Hạt Hạnh Nhân ( 1160 G)

720.000  670.000 
-30%

Hạt dinh dưỡng

Hạt Chia Mỹ (2Lb~907Gram)

500.000  350.000 
-15%

Hạt dinh dưỡng

Nhân Macadamia (680 Gram)

800.000  680.000 
450.000